A JIAIDO holisztikus hatása


A nyugati társadalmakra jellemző gondolkodásmód az i.e. V.- IV. században Görögországból kiinduló bölcseleti tudásban gyökerezik, melynek alapja a világ fogalmak által leírt megismerése, a jelenségek kapcsolatának ok-okozati feltárása. Ez a kialakult nézőpont határozta meg Európa kulturális, művészeti és tudományos fejlődési irányát, ami a hétköznapi ember mindenkori gondolkodását is alakította.

Ez a szemlélet premisszákat fogalmaz meg, és sokszor nem talál oki kapcsolatot két jelenség között, ha az a tudomány eszközeivel nem igazolható.

A Kelet világ- és emberképét inkább a mágikus és mitikus gondolkodás formálta és többezer év óta őrzik azt a látásmódot is, ami holisztikusnak tekinthető. Mindezt gyógyítási eljárásaik napjainkban is hűen tükrözik.

A két paradigma nem ellentéte egymásnak, csupán más megközelítés. Segít bennünket abban, hogy az életünk jelenségeit (akár külső vagy belső) tágabb nézőpontból szemlélhessük.

A Holisztika egy olyan szemléletmód, amely megkísérli az egész egy-egy elemét a teljesség kontextusában értelmezni. Nem ragad ki és nem is értelmez egy-egy jelenséget a teljesség figyelembevétele nélkül.

Az ember testi, lelki, szellemi dimenzióval rendelkezik, ami a fizikai, érzelmi és mentális folyamatainak felel meg. Ezen funkciók egymással örök kölcsönhatásban élő elemek, amik dinamikusan változó egyensúlyi állapota a harmónia elengedhetetlen feltétele. Kölcsönös egymásra hatásuk következtében, ha e folyamatok bármelyikében változás történik, az kifejeződik a többi szinten is.

E szemlélet másik fontos eleme az, hogy az egész nem azonos a részek összességével, hanem egy új minőség.

A JIAIDO holisztikus hatása a jelenlét terében végzett mozgás és légzés által valósul meg. A mozgás és légzés által, a testi dimenziót használva érkezünk a mentális csendbe, ahol a gondolatok árama mérséklődik vagy megszűnik, aktuális érzelmeink kevésbé jelentőségteljesek. A fizikai gyakorlás hatása így az érzelmi és a mentális folyamatokban is megmutatkozik.

A mozgásmeditáció, a mentális csendben végzett gyakorlás teljesen átjárhatóvá teszi az emberi működést meghatározó dimenziókat.

Megtörténhet, hogy esetenként nem fizikailag vagyunk a legbefogadóbb állapotban és inkább az együttlét vagy az együtt